Yıllık Değerlendirme Raporu Nedir? Nasıl hazırlanır?

Yıllık değerlendirme raporu, bir işyerinde bir yıl boyunca yürütülen iş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarının ve uygulamalarının analizini gösteren bir belgedir. Rapor, işyerinin genel İSG durumunu, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koruyucu ve önleyici tedbirleri, kazaları ve meslek hastalıklarını, çalışan eğitimi ve bilgilendirme faaliyetlerini, İSG yönetim sisteminin işleyişini ve İSG performansını kapsar.

Yıllık Değerlendirme Raporu Nasıl Hazırlanır?

Yıllık değerlendirme raporu, işyerinin İSG sorumlusu veya iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanır. Raporun hazırlanmasında aşağıdaki adımlar izlenir:

1. Raporun içeriği belirlenir.

Raporda yer alacak konular belirlenir. Bu konular, işyerinin faaliyet alanı, büyüklüğü, çalışan sayısı ve risk durumu gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

2. Rapor için gerekli veriler toplanır.

 Raporda yer alacak veriler, işyerinde yürütülen İSG çalışmalarının ve uygulamalarının kayıtlarından, kaza ve meslek hastalığı kayıtlarından, çalışan anketlerinden ve diğer kaynaklardan toplanır.

3. Rapor veriler doğrultusunda hazırlanır.

Toplanan veriler doğrultusunda rapor hazırlanır. Raporda, verilerin analizine dayalı olarak değerlendirmeler ve öneriler yer alır.

4. Rapor, işyerinin yönetim kurulu veya yetkili komitesi tarafından onaylanır.

Yıllık Değerlendirme Raporunun Amaçları

Yıllık değerlendirme raporunun başlıca amaçları şunlardır:

* İşyerinde yürütülen İSG çalışmalarının ve uygulamalarının etkinliğini değerlendirmek

* İSG performansını iyileştirmek için gerekli önlemleri almak

* İSG yönetim sisteminin etkinliğini artırmak

* İşverenin İSG yükümlülüklerini yerine getirdiğini belgelemek

Yıllık Değerlendirme Raporunun Önemi

Yıllık değerlendirme raporu, işyerinde yürütülen İSG çalışmalarının ve uygulamalarının etkinliğini değerlendirmek ve İSG performansını iyileştirmek için önemli bir araçtır. Rapor, işverenin İSG yükümlülüklerini yerine getirdiğini belgelemek ve olası denetimlerde işyeri aleyhine delil olarak kullanılmasını önlemek için de önemlidir.

Daha yeni Daha eski