İLO Sözleşmeleri

 

 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO ) Birleşmiş Milletler in çalışma yaşamındaki uzman kuruluşudur. ILO uluslararası çalışma standartlarını belirlemekte, çalışma yaşamında hakları gözetmekte, insana yakışır iş fırsatlarını özendirmekte, sosyal korumayı ve çalışma yaşamındaki meselelerle ilgili diyaloğu güçlendirmektedir.

ILO Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1919 yılında Versay Anlaşması kapsamında kurulmuştur ve 1946 yılında BM’nin ilk uzman kuruluşu konumuna gelmiştir. ILO’nun kendine özgü yapısı hükümetleri, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirmektedir. 186 Devletin üyesi olduğu ILO’nun merkezi İsviçre’nin Cenevre kentindedir.

Türkiye ILO’ya 1932 yılında üye olmuştur. Türkiye’deki ilk ILO Ofisi 1952 yılında İstanbul’da “Yakın ve Orta Doğu İnsan Gücü Saha Ofisi” adı altında açılmıştır. “ILO Ankara Ofisi” ise 1976 yılında açılmıştır. Ankara/Oran’da bulunan Ofis “ILO Türkiye Ofisi” olarak faaliyet sürdürmektedir.

ILO sözleşmeleri listesine ILO Türkiye sayfasından ulaşabilirsiniz. Şu anda güncel onaylı ILO sözleşmeleri listesi de aşağıdadır.

Temel Sözleşmeler: 8’inin tamamı

Yönetişim Sözleşmeleri (Öncelikli): 4’ünden 3’ü

Teknik Sözleşmeler: 177 Sözleşmeden 48’sı

Türkiye tarafından onaylanan 59 Sözleşmeden 55'i yürürlüktedir, 3 Sözleşmeye karşı çıkılmıştır ve geçtiğimiz 12 ayda onaylanan Sözleşme bulunmamaktadır.


 1. 2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi 
 2. 11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi 
 3. 14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi 
 4. 15 No’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi 
 5. 26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi 
 6. 29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi 
 7. 34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi 
 8. 42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize) 
 9. 45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi 
 10. 53 No'lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme 
 11. 55 No'lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme 
 12. 58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize) 
 13. 59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize) 
 14. 68 No'lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 
 15. 69 No'lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme 
 16. 73 No'lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme 
 17. 77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi 
 18. 80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 
 19. 81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi 
 20. 87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi 
 21. 88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi 
 22. 92 No'lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme 
 23. 94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi 
 24. 95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi 
 25. 96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize) 
 26. 98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi 
 27. 99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi 
 28. 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi 
 29. 102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi 
 30. 105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi 
 31. 108 No'lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme 
 32. 111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi 
 33. 115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi 
 34. 116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 
 35. 118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi 
 36. 119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi 
 37. 122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi 
 38. 123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi 
 39. 127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi 
 40. 133 No'lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler) 
 41. 134 No'lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme 
 42. 135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi 
 43. 138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi 
 44. 142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi 
 45. 144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi 
 46. 146 No'lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme 
 47. 151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi 
 48. 152 No'lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme 
 49. 153 No'lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme 
 50. 155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme 
 51. 158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi 
 52. 159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi 
 53. 161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 
 54. 164 No'lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme 
 55. 166 No'lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme 
 56. 167 No'lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988 
 57. 176 No'lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995 
 58. 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi 
 59. 187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi 
Daha yeni Daha eski