İş Güvenliği Terimler Sözlüğü

ALARP

ALARP    as low  as reasonably practicable “Bakiye riskin olabildiğince makul düşük seviyeye indirilmesi” teriminin İngilizce kısaltması.

OBaskın

Acil Durum

Acil durum:  İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya işyerini dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli  kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal …

OBaskın

A Düzeyi Koruyucu Kıyafet

Tehlikeli maddeye maruz kalma olasılığının çok yüksek olduğu; derinin, solunum sisteminin ve gözlerin en yüksek düzeyde korunmasını gerektiren durumlarda kullanılan; giyildiğinde kişinin çevreyle temasını tamamen kesen (yüksek düzeyde deri, solunum …

OBaskın

Açık devre

Açık devre  on-grid,  open-circuit  Elektrik devresindeki  anahtarın  açık  durumda  olduğu,  devreden akımın geçmediği ve alıcının çalışmadığı devre.

OBaskın

Güvenlik kültürü

Güvenlik kültürü  safety culture Örgütlerin sağlık ve güvenlik programlarının taahhüdünü, tarzını ve yeterliliğini belirleyen bireysel ve grup değerlerinin, tutumların, yetkinliklerin ve davranış modellerinin bir ürünü.

OBaskın

Güvenlik politikası

Güvenlik politikası  safety policy Beş veya daha fazla çalışan olan işyerinin yasal bir gereklilik olarak çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili politikalarının yazılı bir bildiriminin hazırlaması ve güncel tutulması.

OBaskın

Uyarı işareti

Uyarı işareti  warning sign Tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında ikazda bulunan işaret, uyarı levhası.  Uyarı levhası uyarı levhası warning sign uyarı işareti

OBaskın

Yönetmelik

Yönetmelik  regulations Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından kendi görev alanlarıyla ilgili kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılan yazılı hukuk kuralları.

OBaskın
Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı