İSG Sınav Hazırlık

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

Kapsam a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların iş kazası ile meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hâllerinin meslekte kazanma gücünü ne oranda azaltacağına,  b) Hangi…

OBaskın

Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

Tanımlar Bu Yönetmelikte geçen;  a) Analık izni: Kadın işçinin doğum nedeniyle çalıştırılmadığı süre için verilen izni,  b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,  c) Haftalık çalışma süresi: Genel bakımdan haftalık en çok kırk beş …

OBaskın

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Sartları Yönetmeliği

Kapsam (1) Bu Yönetmelik,  20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.  (2) Bu Yönetmelik;  a) Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR…

OBaskın
Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı