Sağlık

İlk Yardım

İlk yardım, kaza, yaralanma veya tıbbi acil durumlarda acil yardım sağlamak için bireyleri bilgi ve tekniklerle donatan hayati bir beceridir. Hızlı ve uygun ilk yardım, yaşam ve ölüm arasında çok önemli bir fark yaratabilir, hayatta kalma şansını ö…

o7n

Ergonomi

Ergonomi, insanın fiziksel yetenekleri, zihinsel işleyişi ve duygusal tepkileri ile tasarım, iş organizasyonu ve çevresel faktörler arasındaki ilişkiyi inceleyen disiplindir. Bu makalede, ergonominin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve nasıl uygul…

o7n

Mobing Nedir?

Mobing Nedir? Psikolojik taciz, daha yaygın bilinen adı ile mobbing, “İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme ve…

OBaskın

Meslek Hastalıkları

Meslek hastalığı , sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. İşle ilgili hastalıklar, or…

OBaskın

Anksiyete Bozukluğu

" Anksiyete bozukluğu " terimi, anormal kaygı, korku, fobi ve sinir koşullarının birçok benzersiz biçimini kapsayan bir ceket terimi haline geldi. Tüm bu durumlar aniden ortaya çıkar ve kişinin günlük rutinlerine devam etmesini engeller. …

OBaskın
Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı