Yıllık Değerlendirme Raporu Nedir? Nasıl hazırlanır?

Yıllık değerlendirme raporu, bir işyerinde bir yıl boyunca yürütülen iş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarının ve uygulamalarının analizini gösteren bir belgedir. Rapor, işyerinin genel İSG durumunu, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koruyucu v…

OBaskın

Bebek Bulunan Evlerde Güvenlik

Bebek sahibi olmak keyifli bir deneyimdir, ancak aynı zamanda, özellikle onların güvenliğini sağlamak söz konusu olduğunda, pek çok sorumluluğu da beraberinde getirir.  Bebekler meraklı yaratıklardır ve çevrelerini keşfetmeyi severler.  Sonuç olarak…

OBaskın

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

Kapsam a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların iş kazası ile meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hâllerinin meslekte kazanma gücünü ne oranda azaltacağına,  b) Hangi…

OBaskın
Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı